Alle kan ta kontakt med mobbeomboda. Dei har teieplikt, og kjem ikkje til å seie noko vidare utan at du ynskjer det. ​Aina Drage og Hildegunn Hodneland er mobbeombod for barnehagebarn og elevar i grunnskulen i Vestland fylke.

Les meir om ombodet og korleis du kan ta kontakt på nettsida til Vestland fylkeskommune