Fylkeskommunen sitt kollektivselskap Skyss set ikkje opp personstransport med båt mellom Høyanger og Balestrand søndag. Vegen er stengd i Lånefjorden.

Skyss jobbar med moglege løysingar for skuleskyss for elevar i Fjærland og Balestrand-området måndag. Kommunen kjem attende med meir informasjon til dei dette gjeld.