Fire typar besøk:  
 
 1. Besøk til personar utan smitte: 
  Ingen spesielle tiltak utover vanleg håndhygiene og hosterutinar.
 2. Besøk til personar som er sett i karantene, men ikkje påvist smitta (feks etter nyleg ankomst frå land utanfor Europa): 
  Ingen spesielle rutinar dersom personen er frisk, men på grunn av karantene skal ein unngå nærkontakt. Dvs mindre enn 15 min opphold på mindre enn 2 meters avstand
 3. Besøk til personar som har ikkje er i karantene men har luftvegssymptom:
  Bruke munnbind og hanskar og unngå nærkontakt.
 4. Besøk til personar som har fått påvist smitte: 
  Redusere besøk til det som er heilt nødvendig. Bruke smittefrakk, hanskar og munnbind, evt også briller viss fysisk nærkontakt (løft, stell, vask).
 
17/3-2020
Leiv Erik Husabø
kommuneoverlege