Spelemidlane er ei statleg tilskotsordning til bygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlane skal bidra til infrastruktur som gjev befolkninga anledning til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom eigenorganisert aktivitet.

Meir informasjon om spelemiddelordninga: Spelemidlar - SOGNDAL KOMMUNE

Fristen for å søke om spelemidlar til tiltak i 2024 er 10. oktober.

Ta gjerne kontakt for vegleiing og spørsmål knytt til søknad om spelemidlar:

Harald Otterstad: e-post: harald.otterstad@sogndal.kommune.no

Steinar Nes: e-post: steinar.nes@sogndal.kommune.no