Sentralbord og innbyggartorg

Frå og med måndag 24. juni til og med fredag 16. august når du sentralbordet på telefon 57 65 25 00 mellom klokka 08.00 og 14.00.

Sogndal innbyggartorg har ope måndag til torsdag klokka 10.00 - 14.00 frå 17. juni.

Balestrand innbyggartorg har grunna ferieavvikling stengt i veke 29 og 30. I veke 27 og 28 er det stengt nokre enkeltdagar (stengt 4., 5., 9., 11. og 12. juli). Elles vanleg opningstid.

Leikanger innbyggartorg er ope når biblioteket på Leikanger er ope.

Kommunedirektør

Helle Selseng fungerer som kommunedirektør i veke 27-29 og Kent Rune Teigen Måren i veke 31.

Legekontora

Legekontora har vanleg opningstid.
Grunna ferieavvikling kan det vera redusert kapasitet på vanlege timar hjå fastlegane. Kapasiteten på øyeblikkeleg hjelp er som vanleg.

Oversikt over opningstid ved dei ulike legekontora finn du her:

Helsestasjonane

  • Sogndal helsestasjon: open i heile sommar
  • Leikanger helsestasjon: stengd veke 28, 29, 30, 31
  • Balestrand helsestasjon: stengd veke 30, 31, 32, 33

Du kan kontakta helsestasjonane på felles telefonnummer 57 65 27 70  i telefontida mandag til fredag kl. 08.00-10.00 og kl. 13.00-14.00.

Biblioteka

Opningstider for biblioteka i Balestrand, Leikanger og Sogndal finn du på biblioteket si nettside

SIMAS

Oversikt over tømmeruter og opningstider på miljøstasjonane finn du på SIMAS si nettside