Dersom det er naudsynt å køyre til P-kjellar (t.d. funksjonshemma person på besøk hos fysioterapeut) kan ein køyre opp mot byggegjerde og vente der til bilen kan «losast» gjennom av tilsette på byggeplassen.