Ladestasjon for El-bilar

  • Trudvang skule (sentrum)
  • Parkaksen (sentrum)
  • Sogningen P-tak (Amfi Sogningen)
  • P-hus Lines (Fosshaugane)
  • P-hus Kvåle (Fosshaugane)
  • Kvåle skule (Fosshaugane)
  • Storhallen v/hovudinngangen (Fosshaugane)
  • Sjøkanten
  • Møllevegen (Nedrehagen) U1 og U2
  • P-hus Sogndal helse- og omsorgsenter

For å få tilgang til ladestasjonane må du ha eigen nøkkel. Denne får du ved å henvende deg til tenestetorget. (Depositum kr 1000) 

Her finn du ladestasjonar i Sogndal kommune

Error: CurlError: responsecode=401 MSG APIkey not valid. Get your api key here: http://info.nobil.no/index.php/api /MSG [ starestclient X2 for /api/server/search.php]

Informasjonen om ladestasjonane er henta frå NOBIL.

Bubil

Me har ikkje særskilde parkeringsplassar for bubilar.  I utgangspunktet skal eit køyretøy plasserast innanfor merka område, og dei fleste bubilar vil kunne få plass på ein normal parkeringsplass. Det er og eit alternativ å parkere på fleire parkeringsplassar mot at ein kjøper bilett til begge (alle) parkeringsplassane som vert nytta.