Ladestasjon for El-bilar

  • Trudvang skule (sentrum)
  • Parkaksen (sentrum)
  • Sogningen P-tak (Amfi Sogningen)
  • P-hus Lines (Fosshaugane)
  • P-hus Kvåle (Fosshaugane)
  • Kvåle skule (Fosshaugane)
  • Storhallen v/hovudinngangen (Fosshaugane)
  • Sjøkanten
  • Møllevegen (Nedrehagen) U1 og U2
  • P-hus Sogndal helse- og omsorgsenter

Her finn du ladestasjonar i Sogndal kommune


Informasjonen om ladestasjonane er henta frå NOBIL.

Bubil

Me har ikkje særskilde parkeringsplassar for bubilar.  I utgangspunktet skal eit køyretøy plasserast innanfor merka område, og dei fleste bubilar vil kunne få plass på ein normal parkeringsplass. Det er og eit alternativ å parkere på fleire parkeringsplassar mot at ein kjøper bilett til begge (alle) parkeringsplassane som vert nytta.