Fakturaen vil gjelda gebyr for vatn, avløp og feiing.

Det vert eiga fakturering av eigedomsskatt for første halvår 2021, når den nye hovudtakseringa er ferdig (seinast innan 1. juli).