Fakturaen vil gjelda kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Meir informasjon om utsending av faktura