Vedtakskontoret kan elles kontaktast på telefon måndag til fredag mellom kl 10:00 og 14:00. 
Personleg oppmøte skal vera avtala på førehand.