Vedtaksgruppa handsamar søknader om

  • helse- og omsorgstenester i Sogndal kommune
  • omsorgsbustad
  • dør til dør-kort (TT-kort)
  • parkeringsløyve for forflytningshemma
  • følgjekort

Me utfører sakshandsaming etter rutine for sakshandsaming. Det vil seia mottak av søknad, kartlegging, vurderingsbesøk og å fatta vedtak i tråd med lovverket.

Innbyggjarar som opplever kreftsjukdom og ynskjer å ha nokon å snakka med, kan kontakta oss, og me vil setja dei vidare til ein ressurskontakt.

Kontoret er ope på dagtid måndag til fredag mellom kl. 08.00–15.00 (vinter kl.15.45)