Formannskapet
15.03.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Formannskapet den 15.03.2018
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 15.03.2018
Spørsmål om arbeidsgruppe - Fosshagen Utdanningsbarnehage
Svar - Fosshagen Utdanningsbarnehage
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
15/2018 Formannskapet 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 15.03.2018 Vis (13) Vis
16/2018 Samanslåing av kommunerevisjonane i Sogn og Fjordane Vis (4) Vis
17/2018 Årsrapport - KNF Sogndal- og Leikanger Rapport næringsarbeid - næringsfond Sogndal og Leikanger Vis (4) Vis
18/2018 Generelt uttak av skadegjerande / plagsamme hjort i Sogndal kommune vår/sommar 2018 Vis
19/2018 Pilotprosjekt på legevaktfeltet Vis (1) Vis