Meld frå om gatelys her

Me vil ikkje reisa rundt og ordna eitt og eitt gatelys, men samla opp slik at arbeidet kan gjerast effektivt. Likevel er det i perioden frå oktober til april sett ein frist på ein månad for å ordna feil. Dette gjeld enkle jobbar der det berre er snakk om skifte av pærer. 
Skifte av lyspærer langs riksvegen er ein større jobb som krev bruk av ledebil, og kjem difor ikkje inn under ein månads-fristen.
Gater med mindre enn fem mørke lamper vert ikke sett på som akutt.