Norm for kommunale vegar er ein av fleire tekniske normar i Sogndal kommune.

Vegnorma er laga for at privatpersonar, entreprenørar og prosjekterande skal ha eit felles rammeverk å halde seg til for planlegging og bygging av nye og eksisterande vegar. 

Vegnorm i Sogndal kommune