Du kan ta kontakt med gruppeleiarane om politiske saker.

Gruppeleiarar i Sogndal kommunestyre

Kontaktinformasjon til medlemmene i kommunestyret