Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Postlistearkiv Sogndal kommune
Postlistearkiv Leikanger kommune
Postlistearkiv Balestrand kommune

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: Roger Nedrehagen, Sogn brann og redning IKS
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Helfo
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: Kari Malmanger
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Sandra Hjønnevåg
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: Sigrun Stokke
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Ivest Consult AS
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
20/7271-1 Tenestebevis
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: Catherine Achieng Alseba Aslaksrud
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
20/7274-1 Tenestebevis
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: Einar Blindheim
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: Tinglysing Kartverket
20/7277-1 Tenestebevis
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: Rigmor Solnes
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: La-Bim As
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Kjartan Dregelid
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Gjertrud Totland Feten
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Hanevik hjortevald
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Lars Hallvard Ese
Dato: 06.08.2020 - Avsendar: Amalie W. Nedrehagen