Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om koronaviruset:

Du kan gjera mykje for å redusera risikoen for å bli smitta eller spreia smitte.

Les mer

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Postlistearkiv Sogndal kommune
Postlistearkiv Leikanger kommune
Postlistearkiv Balestrand kommune

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: Anne Reidun Brandstad, Henrik Hyseth
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: Alf Reutz Kollsete
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: O.D Bygg
20/3152-1 Endring kart
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Stig Ove Ølmheim
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: Dag Anton Boge
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: FYLKESMANNEN I VESTLAND
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Dag Anton Boge
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: Marie Solvoll Lyby
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: Sognekraft AS
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: Andre Øygard
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Arkitektkontoret 4b
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: Christel Inge Eiken, Dag Anton Eiken Boge, Håkon Eiken, Tor Håkon Eiken, Unni Eiken
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Skatteetaten
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Sogn avis
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: Statens vegvesen
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Fylkesmannen i Vestland
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Fylkesmannen i Vestland
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Helsedirektoratet
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Helsedirektoratet
20/3192-1 Tenestebevis
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Fylkesmannen i Vestland
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Helse Førde
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Dag Anton Boge m.fl
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Helfo vedtak
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: LA BIM AS
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: KS
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Geomatikk AS
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Johnny Enivest AS
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Gjensidige forsikring ASA
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Camilla Aasbø Jelsness
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Jan Ove Tryti
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Tor-Einar Holvik Skinlo
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Restauranthuset Malin AS
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Sogndal skisenter
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Sognekraft AS Nett
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Uteplassen Sogndal
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
20/3204-1 Tenestebevis
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: Embla Gåsemyr Stedje
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 25.03.2020 - Avsendar: *********************