Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Sogndal kommune vil frå 2022 leggja ut dokumenta i postlista i fulltekstversjon. Den nye postlisteløysinga finn du her:

Postliste for Sogndal kommune

Her finn du inngåande og utgåande dokument i fulltekstversjon. Dokument på postlista blir publiserte med ei forseinking på to dagar. Dokument som er unnateke offentlegheit, vil du ikkje kunne opna. Dokument knytt til elev, barnehage, personal, Sogn PPT og Sogn barnevern vil ikkje komma på postlista.
Interne notat er ikkje inkluderte i postlista.