Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
15. sep. 2021 kl. 08:43

Koronaviruset

Informasjon om koronaviruset

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett komma til å dukka opp når ein søker på Internett, kanskje med heilt andre søkekriterium og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verna postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søka i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Du har rett til å krevja innsyn i offentlege dokument, journalar og liknande register. Alle saksdokument i kommunen er offentlege dersom det ikkje er gjort unntak som er heimla i lov. Sjølv om det er høve til å gjera unntak frå innsyn, skal kommunen likevel vurdera om eit dokument kan gjerast kjent heilt eller delvis.

Ved generelle innsyn er det mogleg å vera anonym dersom du ynskjer det. Skriv då ein merknad om dette i kommentarfeltet.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 12.09.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 12.09.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 12.09.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 12.09.2021 - Avsendar: *********************
Dato: 12.09.2021 - Avsendar: Bufdir