Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Postlistearkiv Sogndal kommune
Postlistearkiv Leikanger kommune
Postlistearkiv Balestrand kommune

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 09.07.2020 - Mottakar: Nattuglene i Sogndal, Fjordane skyttarlag, Sogndal skulemusikk, Vetlefjorden bygdekvinnelag, Leikanger mannskor, Handarbeidslaget sans og samling, Søndagsskulen i Kaupanger, Fimreite grendalag, Sogndal storband, Balestrand skytterlag, Kvamsøy grendalag, Systrond damekor, Sogndal jeger- og sportfiskarlag, Sogndal idrettslag, Lekanger båtlag, LHL Sogndal-Leikanger-Vik, Kjernen 4H, Vetlefjorden idrettslag, Indre Sogn kystlag, Norum skyttarlag, Sogndal kulturhus AS, Idrettslaget Syril, Kaupanger skule- og ungdomskorps, Leikanger ungdomslag, Balestrand pensjonistlag, Fjordane grendalag, Leikanger skulemusikk, Leikanger pensjonistlag, Leikanger jakt- og fiskelag, Opplev Leikanger, Balestramd Røde Kors, Sogn terrengsykkel, Balestrand songlag, Balestrand folkeakademi, Balestrand Idrettslag, Leyeune Avdal, Leikanger musikklag, Fjordljos 4H, Sogndal og Leikanger revmatikarforeining, Notsete Søndagsskule, Sogn fridykkarklubb, Sogndal indremisjonsforsamling, Systrond speidergruppe, Fjærland Idrettslag, Leikanger skyttarlag, Kaupanger Speidergruppe, Balestrand Bygdahus AS
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Betongsagingvest
20/6680-1 Arbeidsavtale
Dato: 09.07.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Anita Vikøren
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Siv Helene Hovland
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Thomas Engels
Dato: 09.07.2020 - Mottakar: O L Tvilde AS
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Jarle Andersen
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Svein olsen-holck
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Kjell Inge Sæve
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Ragnhild Stedje
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Linn Heggestad
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Linn Heggestad
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Marie Bukholm
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 09.07.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Sognekraft
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Mushtaq Mohamed Mohamud
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Fjordane Eiendomsmegling AS
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: RESTAURANTHUSET MALIN AS
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Landbruksdirektoratet
Dato: 09.07.2020 - Mottakar: *********************
20/6694-1 Arbeidsavtale
Dato: 09.07.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Joar Glesnes
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Malén Røysum
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Malén Røysum
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Vegard Øien
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Arkitektkontoret A38
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Reidun Signe Wangen Bale
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Vestland fylkeskommune
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Agnar Bøyum
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Mottakar: Steinar Foss
Dato: 09.07.2020 - Mottakar: *********************
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Terje Hauståker
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Olav Joar Glesnes
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Ingmar Husnes
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Jeanett Isene Strømmen
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Jeanett Isene Strømmen
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Reem Zarour
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Reem Zarour
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Reem Zarour
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Nicolina Lunde
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Fylkesmannen i Vestland
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Anne Hope Skjerven
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Solvei Uglum Krogstad
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Svein Tore Sviggum
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Vegard Gurvin
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Advokat Tollefsen
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Sogn brann og redning IKS
Dato: 09.07.2020 - Avsendar: Gunnar og Einar Dalaker