Alle som driv føretak med sal av alkoholhaldig drikk eller driv serveringsverksemd treng løyve.

  • Serveringsløyve gjeld alle som skal servere mat som skal nytast på staden.
  • Salsløyve gjeld føretak som skal selje alkoholhaldig drikk (2,5 - 4,7 % alkohol)
  • Skjenkeløyve gjeld alle som skal skjenke alkohol som skal drikkast på staden, dvs. restaurantar, pubar ol. For å få skjenkeløyve må du også ha serveringsløyve.
  • Ambulerande skjenkeløyve og skjenkeløyve ved enkelthøve gjeld løyve i til skjenking i slutta lag eller skjenkeløyve for eit bestemt arrangement eller ei bestemt tid på året.