Alle som driv føretak med sal av alkoholhaldig drikk eller driv serveringsverksemd treng løyve.

  • Serveringsløyve gjeld alle som skal servere mat som skal nytast på staden.
  • Salsløyve gjeld føretak som skal selje alkoholhaldig drikk (2,5 - 4,7 % alkohol)
  • Skjenkeløyve gjeld alle som skal skjenke alkohol som skal drikkast på staden, dvs. restaurantar, pubar ol. For å få skjenkeløyve må du også ha serveringsløyve.
  • Ambulerande skjenkeløyve og skjenkeløyve ved enkelthøve gjeld løyve i til skjenking i slutta lag eller skjenkeløyve for eit bestemt arrangement eller ei bestemt tid på året.

Søknadsfrist for søknad om skjenkeløyve for ein enkelt anledning og for ambulerande skjenkeløyve er seinast tre veker før arrangementet.