Selskapet skal mellom anna leggje til rette for deg som ynskjer å starte eiga bedrift eller utvikle eksisterande verksemd.

Tenester selskapet tilbyr er hjelp til utvikling av forretningsidè, gjennomgang av forretningsmodell, rettleiing til kapitalverkemidlar, kontorplass, nettverk lokalt og regionalt samt bistand ved kompetansebehov.

Sogn Næring har også ulike arrangement rundt om kring i kommunen, der inviterte gjester deler ei historie, fortel om ein idé, eit prosjekt, kunnskapen eller draumen sin.

For meir informasjon om selskapet og kva tenester Sogn Næring kan tilby sjå www.sognnaring.no, send oss ein e-post eller stikk innom kontoret på Innovasjonsbygget på Fosshaugane Campus.

E-post: post@sognnaring.no

Adresse: Sogn Næring AS, Trolladalen 30, 6856 Sogndal