Balestrand musikkbinge

Musikkbingen i Balestrand er plassert ved Sagatun skule.
Dei som ynskjer å bruke musikkbingen avtaler tid og hentar nøkkel på Joker.
Tilbodet er gratis.

Kontakt:
Ansvarleg for musikkbingen: Gudvin Steinar Haraldsson tlf 912 46 724

Leikanger musikkbinge

Musikkbingen er plassert på kaien bak gamle bankbygningen på Hermansverk.
Det kostar kr. 66,- å leiga for ei økt (4 timar), evt. kan ein avtala ei månadsleige på kr. 258,-

Ein bookar tid på førehand på nett via denne lenka: https://lmb.onlinebooq.net/
Nøkkel hentar og leverar ein på Esso Hermansverk, der ein fyller ut eit skjema med kontaktinformasjon.
Faktura vert sendt i etterkant.

Kontakt:
Ansvarleg for musikkbingen: Stig Ese Eliassen, tlf 975 17 300