Forvaltningsutvalet

06.09.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Offentlig delegerte vedtak - Møte i Forvaltningsutvalet den 06.09.2018
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 06.09.2018
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 06.09.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2018 Forvaltningsutvalet 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (1) Vis
33/2018 2. handsaming - DR Lerum brygge - Plan-ID: 1420-2017002 Vis (7) Vis
34/2018 2. gongs handsaming, Detaljreguleringsplan for Lunnamyri Vis (10) Vis
35/2018 3. handsaming - Detaljregulering for vegparsell på Kjørnesplatået Vis (6) Vis
36/2018 1. gongs handsaming - Detaljreguleringsplan for Nes gbnr 11/56 Vis (7) Vis
37/2018 1. gongs handsaming - Detaljreguleringsplan Kjørnes- Askane gbnr 1/208 Vis (7) Vis
38/2018 Detaljreguleringsplan Tistelteigen gbnr 105/237 Vis (10) Vis
39/2018 1. gongs handsaming, Detaljreguleringsplan for Kjørnes Camping & Fjordhytter Vis (4) Vis
40/2018 Detaljreguleringsplan for tilkomstveg Sogndal transformatorstasjon Vis (2) Vis
41/2018 Søknad om dispensasjonar ved oppføring av byggevareforretning på Kaupanger - gbnr. 105/538 og 539 Vis (5) Vis
42/2018 Søknad om dispensasjon frå maksimalkrava til gesims- og mønehøgd for hytte på gbnr 19/178 Vis (7) Vis
43/2018 Klagehandsaming - Detaljreguleringsplan for Fossetunkvartalet Vis (3) Vis
44/2018 Klage på avslag av søknad om naust - gbnr 16/37 Vis (8) Vis