Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. januar:

Informasjon om koronaviruset

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og annan informasjon knytt til koronaviruset... Les mer

Bustadkontoret

Bustadkontoret i Sogndal handsamar søknad om kommunale bustader, bustøtte, startlån/ tilskot og gir rådgjeving ved behov.

Bustadkontoret handsamar søknad om kommunal utleigebustad etter ei individuell vurdering i nært samarbeid med andre aktuelle tenester i kommunen. Me gir også råd og rettleiing i utfylling av søknaden.

Du finn oss i 2. etasje på kommunehuset i Sogndal og søknadsskjema finn du på kommunen si heimeside.

Søknaden sender du til:

Bustadkontoret i Sogndal

Postboks 153

6851 Sogndal

E-post: bustadkontoret@sogndal.kommune.no

Tenesteleiar Dag Olav Osen tlf: 99 46 44 12

Sakshandsamar for Husbankens verkemiddel, Anna Hamre tlf: 98 82 13 55

Søknadsskjema for kommunale utleigebustader

Kriterium for kommunale utleigebustader

Søknadsskjema bustøtte

Søknadsskjema startlån/ tilskot