Kommunestyret har valt fylgjande medlemmer og varamedlemmer i finansutvalet for perioden 2023-2027:

Medlemmer

Stig Ove Ølmheim (Ap)

Gunnhild Olstad Bøyum (H)

Astrid Hove (Ap)

Arnstein Menes (Sp)

Malen Røysum (Sp)

Frode Bøthun ( Krf)

Rita Navarsete (Frp)

Vibeke Johnsen (Sv)

Bjarte Haugen (V)

Lin Åm (MDG)

Bjørn Christian Weinbach (R)

Kontaktinformasjon til politikarane finn du i oversikta over medlemmer i kommunestyret

Varamedlemmer

Arbeidarpartiet:

1. Arnstein Hauståker

2. Erlend Fardal Lunde

3. Clara Øberg

4. Knut Henning Grepstad

5. Kayti Planeta

Venstre:

1. Magnhild Sægrov

2. Jan Rømmen

Høgre:

1. Laila Elisabeth Wigum

2. Kjell Asbjørn Næss

3. Arnt Erik Norheim

Senterpartiet:

1. May Kristel Bødal

2. Magne Selseng

3. Tore Feten

4. Arne Monrad Johnsen

Kristeleg folkeparti:

1. Margrete Haug

2. Marta Fimreite

3. Ove Bukholm

Framstesgspartiet:

1. Rune Haug

2. Idar Kollsete

Sosialistisk Venstreparti:

1. Anna Helen Hamre

2. Inga H Halsnes

3. Mari Husabø

Raudt:

1. Trine Nyhlen

2. Kristin Skogli

3. Marianne Hoff

Miljøpartiet Dei Grøne:

1. Sofie Stranger

2. Calum Macintyre

3. Torun Torheim