Planprogrammet for samfunnsdelen

Samfunnsplan for Sogndal kommune 2021-2030

Planstrategi for Sogndal kommune 2021-2024

Planprogram Arealplan for Sogndal kommune 2022-2032

utfordrarbygda.no kan du følgja med på arbeidet vårt med å laga ny arealplan. Der finn du også samfunnsplanen til Sogndal kommune.