Studentane er på plass i Sogndal, og det er viktig at dei veit kva tilbod og tenester kommunen har. I parken stilte representantar frå rask psykisk helsehjelp, frisklivssentralen, frivilligsentralen og samfunnsutvikling for å informera om tilbod og tenester frå kommunen. Det var godt oppmøte og fleire nyfikne studentar innom kommuneteltet.

Me ynskjer alle studentar velkomne til bygda!

Som nytilflytta i kommunen kan du finne meir informasjon på ny i kommunen