Primært arbeidar ein med støtte til endring av levevanar og meistring av helseutfordringar knytt mot fysisk aktivitet, kosthald og snus- og røykeslutt. Søvnvanskar, psykiske belastningar og risikofylt alkoholbruk er også helseutfordringar som helserådgjevarane har kompetanse på. 

Frisklivssentralen Sogn arbeidar også med førebyggjande arbeid innan desse områda, og tilbyr ulike læring- og mestringskurs og temasamlingar knytt til kosthald, snus- og røykeslutt, søvn, depresjonsmeistring og kurs til pårørande for personar med demens m.m. Les meir om arbeidet på Frisklivssentralen Sogn ved å klikke deg inn på dei ulike område i dei blå boblene nedanfor.

Endre livsstil 
Fysisk aktivitet 
Kosthald

Snus og røyk

Søvn
Sosialt nettverk
Demenspårørande 
Psykisk helse
Livsstilssjukdom