Helserådgjevar ved Frisklivssentralen Sogn gir strukturert, tilpassa og tidsavgrensa oppfølging basert på individuell rettleiing, kurs og gruppebaserte tilbod innafor:

  • Kosthald
  • Fysisk aktivitet
  • Snus og røyk
  • Søvn

Psykiske belastningar og risikofylt alkoholbruk er også helseutfordringar som helserådgjevarane har kompetanse på. 

Les meir om arbeidet på Frisklivssentralen Sogn ved å klikke deg inn på det temaet du ynskjer i dei blå boksane nedanfor.

Endre livsstil 
Fysisk aktivitet 
Kosthald
Snus og røyk
Søvn
Sosialt nettverk
Demenspårørande 
Psykisk helse
Sterk og stødig