Frivilligsentralane skal vera ein ressurs for lag og organisasjonar ved å hjelpa til med prosjektutvikling, søknadsskriving og koordinering av samarbeid.

Frivilligsentralane har også ansvar for utstyrssentralane i kommunen. Sogndal kommune har tre frivilligsentralar som kvar rettar seg mot lokalsamfunna i Sogndal, Leikanger og Balestrand.