Forvaltningsutvalet

07.02.2019 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Forvaltningsutvalet den 07.02.2019
Møteprotokoll - Møte i Forvaltningsutvalet den 07.02.2019
Delegerte vedtak - Møte i Forvaltningsutvalet den 07.02.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2019 Forvaltningsutvalet 07.02.2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (3) Vis
2/2019 Detaljregulering for vegparsell på Kjørnesplatået Vis (2) Vis
3/2019 Detaljreguleringsplan Tistelteigen gbnr 105/237 Vis (11) Vis
4/2019 2. gongs handsaming - Detaljreguleringsplan for Nes Vis (5) Vis
5/2019 2. gongs handsaming - Detaljreguleringsplan for Kjørnes- Askane gbnr 1/208 Vis (5) Vis
6/2019 2. gongs handsaming, Detaljreguleringsplan for Kjørnes Camping & Fjordhytter Vis (5) Vis
7/2019 3.handsaming Detaljreguleringsplan Rv. 55 Bondeviki - Fardal Vis (7) Vis
8/2019 Detaljreguleringsplan Hodlekve - Rinden - mindre endring av reguleringsplan Vis (2) Vis
9/2019 Klage på avslag av søknad om frådeling av uregistrert festetomt frå g/bnr. 22/1 Vis (11) Vis
10/2019 Klage på detaljreguleringsplan for tilkomstveg Sogndal transformatorstasjon Handsaming klage Helge Øvretun Vis (27) Vis
11/2019 Klage på avslag av søknad om dispensasjon på gbnr 65/1 og 67/15 Magnar Munch - Tufte Vis (6) Vis
12/2019 Klage Detaljreguleringsplan Rv.5 Gravensteinsgata Sykkelløysing Vis (24) Vis