Kommunestyret
26.04.2018 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 26.04.2018
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 26.04.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2018 Kommunestyret 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 18.04.2018 Vis (6) Vis
11/2018 Samanslåing av kommunerevisjonane i Sogn og Fjordane Vis (4) Vis
12/2018 Forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå mindre avlaupsanlegg Vis (2) Vis
13/2018 Detaljreguleringsplan for Navarsetevegen 38, 2.gangs handsaming Vis (7) Vis
14/2018 Vedtak revisjon av SFO - vedtekter Vis (3) Vis
15/2018 Retningslinjer for kommunal skyss ved særleg farleg eller vanskeleg skuleveg Vis (9) Vis
16/2018 Rekneskap og årsmelding 2017 Sogndal kommune Vis (5) Vis