Balestrand

Kl. 09.30 17. mai-tog frå rundkøyringa på Dragsvik til Tjugum kyrkje.

Kl. 10.00 Familiegudsteneste i Tjugum kyrkje.

Kl. 11.30 Song ved Balestrand songlag på Balestrand helsetun. Overrekking av blomar.

Kl. 12.00 Oppmøte på Balahaugen, song ved songlaget. Tale for dagen ved ordførar Arnstein Menes. Tale ved russepresident Helene Friborg. Fellessong: «Ja, vi elsker».

Kl. 12.45 17. mai-tog frå Balahaugen til Belehalli.

 • Program ved 8. klasse
 • Kafé
 • Leikar (frå ca. 13.30)
 • Fotballkamp mellom 10. klasse og sygnarussen (ca. kl. 13.30)

Kl. 17.00 17. mai-fest på bedehuset.

Leikanger

Kl. 08.00 Leikanger musikklag spelar frå båt på fjorden.

Kl. 10.00 Kransenedlegging ved kyrkja. Speidarane deltek. Tale ved Margrete Haug, leiar for utval for levekår.

Kl. 10.15 Festgudsteneste ved sokneprest Vegard Bondevik Lie og kantor Hallgeir Øgaard Westli. Speidarane tek del i gudstenesta. Takkofferet går til den lokale speidargruppa i Leikanger. Parkering på nedsida av ungdomsskulen.

Kl. 11.15 Barne- og folketog. Oppstilling på sjøsida av tinghuset. Toget går via Leikanger sjukeheim til Saften. Alle lag og organisasjonar vert oppmoda om å stille med fane/flagg i toget!

Kl. 11.50 Markering av dagen ved sjukeheimen, med 17. mai-helsing og musikkinnslag.

 • Musikklaget og skulekorpset speler «Ja, vi elsker».
 • Tale og blomeoverrekking ved varaordførar Vibeke Johnsen. 
 • Muskklaget speler «Gud signe vårt dyre fedreland». 
 • Musikklaget speler når toget stiller opp og går mot Saften. 

Systrond damekor syng på sjukeheimen etter markeringa.

Kl. 12.10 Barne- og folketoget held fram frå sjukeheimen til Saften.

Kl. 12.45 17. mai-fest for heile bygda i Saften. Leikanger musikklag og Leikanger skulemusikk spelar, Leikanger mannskor deltek. Musikalske og kulturelle innslag. Tale for dagen ved Erlend Fardal Lunde. Leikar og konkurransar, loddsal, sal av is, brus, kaker, kaffi, lapskaus, pølser og hamburgarar. Kiosksalet i Saften startar kl. 12.00. Parkering ved Saften er reservert for funksjonshemma og eldre. Festen er arrangert av 8. klasse ved Leikanger ungdomsskule med foreldre.

Kl. 15.00 Vel heim!

17. mai Leikanger 2022

Fjærland

Kl. 08.00 Fanfare ved Torbjørn Ask og flaggheising (Vert strøyma på facebooksida "Fjærland 2022")

Kl. 12.00 Folketog m/korps frå idrettsbana. Markering ved kyrkja med kransenedlegging. Deretter vert det program på skulen, med tale, song, leikar og sal av mat.

Kl. 20.00 Folkefest på bygdahuset, med talar Arnstein Menes. Kammerkoret syng, matservering og quiz.

Kaupanger

Kl. 08.00 Salutt ved Einar Dalaker. Speidarane heisar flagget ved Kaupanger skule.

Kl. 09.45 Kaupanger skule- og ungdomskorps marsjerer (og speler innimellom) frå ferjekaien til kyrkja.

Kl. 10.45 Gudsteneste ved prestevikar Helge Torstad og kantor Arild Slinde.

Kl. 12.00 Folketoget startar: Toget vil gå frå Kaupangersenteret, opp Furuvegen, Kornvallvegen, Ospevegen og over til Holteigvegen, ned Storebruvegen, deretter forbi Europris og bort til skuleplassen ved Kaupanger skule. Når toget stoggar på skuleplassen, spelar korpset “Ja, vi elsker”.

Kl. 13.00 Program på Kaupanger skule; sal av is, brus, kaffi, kaker og pølser.

Kl. 14.00 Leikar for borna.

Program for dagen - Kaupanger (PDF)

Norane

Kl. 12.30 Tog frå Staai til Norane oppvekstsenter

Ca kl. 13.00 Program med tale for dagen Geir Kåre Resaland, song frå elevar ved Norane oppvekstsenter, Norum songlag og aspirantar frå Norane skule- og ungdomskorps kjem òg til å opptre. Etter programmet vert det leikar og kiosk ved skytehallen. Nytt av året er at programmet kjem til å føregå på bana utanfor skytehallen.

Fjordane

Kl. 09.30 Toget frå Dragsvik til Tjugum kyrkje.

Kl. 10.00 Gudsteneste i Tjugum kyrkje

Kl. 12.00 Servering av rømmegraut på Fjordtun oppvekstsenter.

Kl. 14.00 Programmet startar på Fjordtun oppvektsenter; Det blir allsong, innslag frå elevar ved oppvekstsenteret, og tale for dagen ved Tore Brudvik.

Sogndal

Kl. 08.30 Blomsternedlegging ved minnesmerket over dei to eidsvollmennene på Loftesnes. Tale ved Gunnhild Olstad Bøyum, medlem av formannskapet.

Kl. 09.15 Blomsternedlegging ved Stedje kyrkje. 

Kl. 09.30 Gudsteneste i Stedje kyrkje ved prestevikar Helge Torstad og kantor Arild Slinde. 

Kl. 10.15 Oppstilling barne- og skuletog. 

Kl. 10.45 Salutt. Barnetoget startar ved Kyrkjebakken. Rute: Forbi Shell-stasjonen, Stedjevegen, Ålkrysset, Allmenningen, Fjørevegen, Hofslund, Gravensteinsgata, Leighgota, Skulevegen – Trudvang skule. 

Kl. 11.00 Matsal startar ved Trudvang skule. 

Kl. 11.45 Program ved Trudvang startar: 

Kl. 11.45 Program ved Trudvang startar.

Programvertar: Selam Tesfay Tekle, Selma Feidje Rørvik og Alexander Granholt Orrestad  ved 10. klasse på Kvåle skule.

 • Tale ved Kristin Rundsveen Bøtun, leiar for utval for samfunnsutvikling. 
 • Tale ved Synva Solstad Herfindal og Trym Hoff-Dalsøren, 10. klasse på Kvåle skule.
 • Innslag frå 17. mai-koret ved Trudvang skule og Sogndal musikklag.
 • Innslag frå 17. mai-koret og aspirantgruppa til skulemusikken.

Kl. 14.30 Sogndal båtlag stiller i båtkonvoi fra kaien ved Sogndal folkehøgskule.

Kl. 15.30 Oppstilling for folketog i Parkvegen.

Kl. 16.00. Toget startar ved Allmenningen.Rute: mot Fossetunet, via Hofslund, Gravensteinsgata, Leighgota, Skulevegen, Plassen, Trolladalen og stoppar ved Fosshaugane. 

Kl. 17.00 Program på Fosshaugane campus:

 • Sogndal Musikklag spelar marsjar til opninga av arrangementet.
 • Opning ved Tonje Norheim Tangerud (konferansier).
 • Musikklaget spelar til allsongen «Ja, vi elsker» med forsongar Judith Vestreim.
 • Song med Krudlalaget.
 • 17. mai-tale ved Arne Eithun.
 • Oppvisning av turngruppa i Sogndal idrettslag. 
 • Tale av russepresident Kine Christensen.
 • Under arrangementet vert det leikar for born i alle aldrar.

Arrangementet vert avslutta med allsong av «Fagert er landet», med forsongar Judith Vestreim.

Songar til 17. mai-feiringa på Fosshaugane