Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskotsordningar til kultur, idrett og fritid

Ordninga med kulturmidlar er lagd om. Meir informasjon: Endra tilskotsordningar

Sogndal kommune tilbyr følgjande tilskotsordningar til frivilligheita og kulturlivet:

  • Driftstilskot barn og unge. Driftstilskotet skal bidra til å dekke generelle driftsutgifter for lag og organisasjonar som rettar seg mot barn og unge.
  • Prosjekttilskot som skal gjere innbyggjarar, lag og organisasjonar i stand til å sette i gang aktivitetar og tiltak som bidreg til nyskaping og utvikling.
  • Fast avtale om driftstilskot er ei søkbar ordning for arrangørar, kulturinstitusjonar, lag og fellesgodetilbydarar som tilbyr viktige aktivitetar og opplevingar til innbyggjarar og tilreisande.
  • Fritidskasse til deltaking i fritidsaktivitetar for barn og unge som treng økonomisk hjelp til å kunne vere med på faste, organiserte fritidsaktivitetar.
  • Spelemidlar til bygging av anlegg for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og kulturliv.