Kontakt:

Sogndal kyrkjelege fellesråd
Besøksadresse: Fossetunet 1A
Postadresse: Postboks 180, 6851 Sogndal 

Telefon: 57 67 99 85
Epost: post@sogndal.kyrkja.no

Meir informasjon om kyrkja i Sogndal finn du på nettsida https://www.sogndal.kyrkja.no/