Namn  Stilling Telefonnummer  E-postadresse
Sogn PPT Sentralbord 45 97 80 80 postmottak.ppt@sogndal.kommune.no
Anne Haugen Hov Leiar/ Logoped 415 29 285 anne.haugen.hov@sogndal.kommune.no
Bodil Skjerven Brennesvik Spesialpedagog 404 34 805 bodil.skjerven.brennesvik@sogndal.kommune.no
Elise Aardal  Ped.psyk.rådgjevar 415 30 601 elise.aardal@sogndal.kommune.no
Hildegunn Stadheim Spesialpedagog 458 79 725 hildegunn.stadheim@sogndal.kommune.no
Ina Smørdal Logoped 404 10 962 ina.smordal@sogndal.kommune.no
Inger Årdal Spesialpedagog  901 21 693 inger.ardal@sogndal.kommune.no
Ingvild Kjerstad  Logoped 458 797 24 ingvild.kjerstad@sogndal.kommune.no
Kari Alme Spesialpedagog 488 66 362 kari.alme@sogndal.kommune.no
May Lisbeth Uglane Merkantil 458 79 726 may.lisbeth.uglane@sogndal.kommune.no
Siri-Lise Nes Bøyum Spesialpedagog 415 30 624 Siri-Lise.Nes.Boyum@sogndal.kommune.no

Epost må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.