Dersom du er i ein nødssituasjon utan nokon stad å sove og opphalde deg neste døgn, skal NAV hjelpe deg med å finne eit mellombels butilbod.

Meir informasjon finn du her på NAV sine nettsider