Personar som ikkje er i stand til å syta for livsopphaldet sitt, eller som i særskilte tilfelle treng hjelp til å tilpassa seg eller overvinna ein vanskeleg livssituasjon, kan søkja om økonomisk sosialhjelp.  
Ofte vert økonomisk hjelp kombinert med rådgjeving og krav til søkjar.

Søknadsskjema og eventuell hjelp til utfylling kan du få ved å kontakta NAV-kontoret.
Du kan også finne søknadsskjema her.
For at søknaden skal kunne handsamast så raskt som mogleg, må søknaden vera fullstendig og korrekt utfylt og dokumentasjon må liggja ved søknaden.

Les meir om NAV og kva NAV kan hjelpa deg med, på www.nav.no/sosialhjelp/