Innvandrarar mellom 55 år og 67år har rett, men ikkje plikt til å ta del i opplæringa.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Arbeidsinnvandrarar må betala for undervisninga.

Norskopplæringa tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som til ei kvar tid har rett til slik opplæring. Tilbodet omfattar nybusette flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar som treng norskopplæring.
 

Kontaktinformasjon

Norskopplæringa held til i 2. etasje i Kulturhuset, adresse Hovevegen 2.
Postadresse 153, 6856 Sogndal

Rektor Elisabeth Norman tlf 992 86 025

Annan kontaktinformasjon
tlf.: 992 86 026/027/028
e-post: postmottak@sogndal.kommune.no
e-post til rektor elisabeth.norman@sogndal.kommune.no


Lenker: