Sogn PPT

Sogn PPT yter tenester til kommunane Aurland, Luster, Sogndal og Vik. 

Sogn PPT skal hjelpe barn, ungdom og vaksne med særlege behov gjennom utdanningsløpet.
Barn/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølve ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen.  Vaksne tek sjølv kontakt med tenesta.

Kva gjer PPT?

  • psykologisk pedagogisk utgreiing
  • individuell oppfølging av barn og unge
  • rådgjeving til foreldre/føresette
  • samarbeid med barnehagar og skular
  • rettleiing til tilsette i barnehage og skule
  • hjelp til overgangar i opplæringsløpet
  • hjelp til lærlingar/lærekandidatar i bedrift

Meir informasjon finn du på nettsida til Utdanningsdirektoratet: PP-tjenesten (PPT) (udir.no)

Tilsette i Sogn PPT

Namn: Anne Haugen Hov
Stilling: Leiar/logoped
Telefonnummer: 41529285
E-postadresse: anne.haugen.hov@sogndal.kommune.no

Namn: Britt Skjæret
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 48 19 09 61
​E-postadresse: britt.skjaeret@sogndal.kommune.no

Namn: Henriette Kolås Moene
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 47 50 10 55
​E-postadresse: henriette.kolas.moene@sogndal.kommune.no

Namn: Ina Smørdal
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 40 41 09 62
​E-postadresse: ina.smordal@sogndal.kommune.no

Namn: Inger Årdal
Stilling: Spesialpedagog/logoped
Telefonnummer: 90 12 16 93
​E-postadresse: inger.ardal@sogndal.kommune.no

Namn: Kaja Andersen
Stilling: Logoped
Telefonnummer: 47 50 26 03
​E-postadresse: kaja.andersen@sogndal.kommune.no

Namn: Kari Alme
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 48 86 63 62
​E-postadresse: kari.alme@sogndal.kommune.no

Namn: Lene Foss Dalaker
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 47 60 12 56
​E-postadresse: lene.foss.dalaker@sogndal.kommune.no

Namn: May Lisbeth Uglane
Stilling: Merkantil/konsulent
Telefonnummer: 45 87 97 26
​E-postadresse: may.lisbeth.uglane@sogndal.kommune.no

Namn: Mette Næss-Olesen
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 41 53 06 24
​E-postadresse: mette.naess-olesen@sogndal.kommune.no

Namn: Siri-Lise Nes Bøyum
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 47 60 36 05
​E-postadresse: siri-lise.nes.boyum@sogndal.kommune.no

Namn: Henriette Krogh Harberg
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 91 39 30 67
E-postadresse: henriette.krogh.harberg@sogndal.kommune.no

Namn: Hege Janet Myklebust
Stilling: Spesialpedagog
Telefonnummer: 47 50 63 90
E-postadresse: hege.janet.myklebust@sogndal.kommune.no

Namn: Lotte With
Stilling: Logopedstudent
Telefonnummer: 90 27 35 50
E-postadresse: lotte.with@sogndal.kommune.no