Buplikt i Sogndal kommune 

Me har to former for buplikt: 

  • Lovbestemt buplikt gjeld når du tek over landbrukseigedom frå nær familie, og eiegdommen er over 35 dekar dyrka og/eller 500 dekar produktiv skog.
  • Buplikt kan også setjast som vilkår for å få konsesjon.

​Har du spørsmål?