Me ynskjer deg velkommen som ny gardbrukar og eigar av landbrukseigedom i Sogndal kommune! 

I Bondeboka finn du oversikt over viktige spørsmål knytt til å eige og drive ein gard.