Dei faste medlemmane i kriseleiinga er:

Kommunedirektør Tor Einar Holvik Skinlo
Tlf: 95 83 90 29, e-post: tor-einar.holvik.skinlo@sogndal.kommune.no 

Ordførar Arnstein Menes 
Tlf: 41 67 27 33, e-post: arnstein.menes@sogndal.kommune.no

Kommunikasjonsrådgjevar Mariann Skau
Tlf: 91 73 61 54, e-post: mariann.skau@sogndal.kommune.no

Leiar personal- og organisasjonsutvikling Helle Selseng 
Tlf: 48 10 04 71, e-post: helle.selseng@sogndal.kommune.no

Kommunalsjef plan og forvaltning Arne Abrahamsen 
Tlf: 95 82 48 96, e-post: arne.halvor.abrahamsen@sogndal.kommune.no 

Kommunalsjef samfunnsutvikling, innovasjon og digitalisering Joakim Systaddal 
Tlf: 45 87 38 33, e-post: joakim.systaddal@sogndal.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg Marit Reppen
Tlf: 48 02 47 55, e-post: marit.reppen@sogndal.kommune.no 

Kommunalsjef oppvekst Kenth Rune Teigen Måren
Tlf: 41 53 09 71, e-post: kenth.rune.teigen.maren@sogndal.kommune.no

Kommuneoverlege Leiv Erik Husabø 
Tlf: 47 89 68 55, e-post: leiv.erik.husabo@sogndal.kommune.no

Beredskapskoordinator/CIM-ansvarleg Maj Britt Brendstuen 
E-post: maj.britt.brendstuen@sogndal.kommune.no

Leiar kan ut over dette supplera og forsterka kriseleiinga med personar med naudsynt fagkompetanse ut i frå situasjonen.