Dei faste medlemmane i kriseleiinga er:

Kommunedirektør Tor Einar Holvik Skinlo
Tlf: 95 83 90 29, e-post: tor-einar.holvik.skinlo@sogndal.kommune.no 

Ordførar Stig Ove Ølmheim
Tlf: 48 10 48 40
, e-post: stig.ove.olmheim@sogndal.kommune.no

Kommunikasjonsrådgjevar Mariann Skau
Tlf: 91 73 61 54, e-post: mariann.skau@sogndal.kommune.no

Leiar personal- og organisasjonsutvikling Helle Selseng 
Tlf: 48 10 04 71, e-post: helle.selseng@sogndal.kommune.no 

Kommunalsjef samfunn, Kristin Rundsveen Bøtun
Tlf: 90 89 07 13, e-post: kristin.rundsveen.botun@sogndal.kommune.no

Kommunalsjef helse og omsorg Marit Reppen
Tlf: 48 02 47 55, e-post: marit.reppen@sogndal.kommune.no 

Kommunalsjef oppvekst Kenth Rune Teigen Måren
Tlf: 41 53 09 71, e-post: kenth.rune.teigen.maren@sogndal.kommune.no

Kommuneoverlege Leiv Erik Husabø 
Tlf: 47 89 68 55, e-post: leiv.erik.husabo@sogndal.kommune.no

Beredskapskoordinator Halvard Gjerde
Tlf: 41 43 35 34, e-post: halvard.gjerde@sogndal.kommune.no

Loggførar Anja Hamre
E-post: anja.hamre@sogndal.kommune.no

Brann- og redningssjef i Sogn brann og redning, Vidar Trettenes
Tlf: 90 03 72 56, E-post: vidare.trettenes@sognbrann.no

Leiar kan ut over dette supplera og forsterka kriseleiinga med personar med naudsynt fagkompetanse ut i frå situasjonen.