Dette er stadane innbyggarane kan møta og få kontakt med kommunen og ambulanse/politi/brannvesen.

  • Sogndal: Sogndal helse- og omsorgssenter
  • Leikanger: Leikanger sjukeheim
  • Balestrand: Balestrand helsetun

Oversikt over offentlege tilfluktsrom finn du på nettsida til Sivilforsvaret