I mange situasjonar vil kriseteamet først og fremst ha rolle som støttefunksjon for det arbeidet som blir drive. Sogndal sitt kommunale psykososiale kriseteam består av personar med ulik fagbakgrunn.

Teamet har ikkje eigen beredskapstelefon. For å få kontakt med psykososialt kriseteam eller enkeltpersonar i teamet, kan ein kontakta personane på lista på mobilnummera nedanfor.

Ved behov for tenester i frå heile teamet tek ein kontakt med legevakta på telefonnummer 116 117 først. Eventuelt leiar av teamet Leiv Erik Husabø som alternativ.

Psykososialt kriseteam

      pr. 30.05.23
Leiar Leiv Erik Husabø: tlf. 47 89 68 55
 
Koordinator May-Brit Kvam

Balestrand

Kontaktperson / lege:
Jenny Menes: tlf. 41 46 93 29

Psykisk helseteneste:
Gunnhild Brekke: tlf. 90 47 64 43

Helsestasjon:
Annette Bergman: tlf. 90 26 48 61
Elin Henjesand Kvam: tlf. 99 28 61 16
Linda Habbestad Skorve: tlf. 41 56 12 55

Prest/diakon:
Kjetil Netland: tlf. 47 62 85 55
Vegard Bondevik Lie: tlf. 90 61 90 80

Soknediakon:
Gitte Torstad: tlf. 97 41 65 19

Nasjonalt beredskapsnummer: 22 88 14 95

Politi
Tlf. 02800
Jorun Furuheim
Magne Straumstein
 

Leikanger

Kontaktperson/lege:
Leiv Erik Husabø: tlf. 47 89 68 55

Psykisk helseteneste
Oddrun Tveit: tlf. 91 84 72 79
May-Brit Kvam: tlf. 48 99 19 80

Helsestasjon
Elin Henjesand Kvam: tlf. 99 28 61 16
Linda Habbestad Skorve: tlf. 41 56 12 55

Prest/diakon:
Kjetil Netland: tlf. 47 62 85 55
Vegard Bondevik Lie: tlf. 90 61 90 80

Soknediakon:
Gitte Torstad: tlf. 97 41 65 19

Nasjonalt beredskapsnummer: 22 88 14 95

Politi
Tlf. 02800
Jorun Furuheim
Magne Straumstein

Sogndal

Kontaktperson / pykisk helse:
May Tove Lyngset: tlf. 48 23 49 62
 
Lege Jan Ove Tryti: tlf: 91 77 37 98
 
Psykiatrisk sjukepleiar
Åse Storegjerde: tlf. 45 87 62 86
 
Psykisk helseteneste
Helen Ask Kronstad: tlf. 45 87 97 27
Else Aasen: tlf. 92 03 82 50
Vigdis Offerdal: tlf. 92 03 84 20
 
Helsestasjon
Elin Henjesand Kvam: tlf. 99 28 61 16
Linda Habbestad Skorve: tlf. 41 56 12 55
 
Prest/diakon:
Kjetil Netland: tlf. 47 62 85 55
Vegard Bondevik Lie: tlf. 90 61 90 80

Soknediakon:
Gitte Torstad: tlf. 97 41 65 19

Nasjonalt beredskapsnummer: 22 88 14 95

Politi
Tlf. 02800
Jorun Furuheim
Magne Straumstein