Kommunen skal gje forskrift om ordensreglement for grunnskulane. Reglementet skal gje reglar for orden og oppførsel og informasjon kva som skjer viss nokon bryt reglane.

Forskrift til ordensreglement for skulane i Sogndal kommune (pdf)