Føresette sin tilgang til Visma Flyt Skule

Som føresett må du i innloggingsbiletet velje Visma Foresattportal. 

Innlogging til Visma Flyt Skule 

Føresette brukar Visma Flyt Skule til

 •  
 •      Å sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og føresette er rett
 •      Gje samtykke
 •      Følgje med på fråvær, merknadar, vurderingar og karakterar. 
 •      Finne kontaktinformasjon til kontaktlærar
 •      Søke, seie opp eller endre SFO-plass
 •      Søke om permisjon frå undervisinga, skuleskyss eller redusert foreldrebetaling
 •      Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 •      Sjå kva faggrupper og faglærarar eleven har. 
 •  

Min Skule - Føresette

Visma har laga ein app for å gjere kommunikasjonen mellom heim og skule enklare.

Appen frå Visma heiter "Min skole - foresatt", og du finn den både på Google Play og i App Store. Appen har litt avgrensa funksjonalitet i høve til nettsida. Gjennom appen kan føresette gjere følgande:

 •      Melde frå til skulen om elevfråvær. Gjeld ikkje permisjonar. 
 •      Sende og motta andre meldingar til kontaktlærar eller faglærar til barnet ditt