Det vert lagt ut eit mindre tal parkeringskort, med eit maks tal kort tilgjenge til ein kvar tid. Førstemann til mølla-prinsippet gjeld.

Langtidsparkering er eiga takstgruppe, som du tastar inn i Easypark:

Takstgruppe Stad Tal kort Pris pr mnd Pris pr 6 mnd Pris pr år
69031 P-hus kulturhuskjellaren 25 1 162 5 666 10 322
69021 P-hus Dalavegen 2 5 1 162 5 666 10 322
69001 Parkaksen 5 1 162 5 666 10 322
69401 Campus ute 150  - 1 760 3 150
69411 Campus inne 60  - 2 700 3 675
69111 Stedje 5 600 2 850 4 290
69101 Rones 5 600 2 850 4 290
69051 P-hus SHOS 10 1 162 5 666 10 322
69501 Sjøkanten 20 600  -  -

Merk at prisen er 5 % høgare enn ved kjøp på Innbyggartorget.
Innbyggartorget i Sogndal vil halda fram med sal av parkeringkort.