Kortet kan nyttast til parkering på alle offentlege avgiftsbelagde parkeringsplassar i kommunen.
SmartPark+ og parkeringstid kan kjøpast i Innbyggjartorget på kommunehuset.

Pris

Depositum kr 700
Førehandsbetaling av parkeringstid kr 500, 1000 eller 2000 

SmartPark+ er enkelt i bruk:

  • Du betalar parkeringstid på førehand og slepp å nytte automatane.
  • Du betalar berre for tida du står parkert (Timepris kr 20).
  • Plasserast godt synleg, framme på førarsida.
  • Når kortet er i parkeringsmodus ser du «P-On»-symbolet nede til venstre.
  • Du treng ikkje passe på tida dersom du held deg innanfor maksimum tillate parkeringstid.
  • Om du gløymer å slå av kortet, vert det automatisk slått av når maksimum parkeringstid er nådd.