Du kan nytta parkeringstida du alt har på smartparkbrikka som vanlig, men frå og med årsskiftet kan du ikke fylla på ny parkeringstid.

Du får tilbakebetalt depositumet når du returnerer brikka til innbyggartorget i kommunen. Du kan også få refundert beløpet som eventuelt står att på kortet.

Ordninga vert avvikla i 2024.

Parkeringsordninga Easypark vil erstatta elektroniske brikker (SmartPark). Easypark tilbyr fleire løysingar. Du kan betala parkering med Easypark-appen (privat/bedrift) eller sms.

Meir informasjon om Easypark