Målet er at barn og unge skal bli godt rusta til å takla medgang og motgang i livet og at ungane som bur her, skal få like moglegheiter til å utvikla ei god og robust psykisk helse.

Her kan du sjå informasjonsfilm om prosjektet "Livsmeistring – Robuste barn og unge":

Sjå video: Føredrag med relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir i Sogndal kulturhus