For elevar

Elevar som går på skule i Sogndal kommune kan få passordet sitt ved å ta kontakt med kontaktlærar på skulen. Dei vil kun gje passord til eigar av brukarkontoen. Det same gjeld dersom eleven har gløymd passordet, og treng å få laga eit nytt. Elevar må alltid hugse å endre førstegangspassordet sitt.

For tilsette

Tilsette på skulane i Sogndal kommune kan enten kontakte skulen sin IT-kontakt eller melde sak til IT-avdelinga for å få resett passord.