Via linken Innlogging for sogndal: Foresattportal (visma.no)  kjem du direkte til innloggingsida i føresettportalen. Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten. 

Du kan velje anten nynorsk, bokmål eller engelsk som språk.

Søknaden vert sendt inn elektronisk og består av fem trinn:
 
1. Opplysningar om barnet
a. Fødselsnummer
b. Namn
 
2. Opplysningar om føresette
a. Relasjon til barnet
b. Mobiltelefonnummer
c. Epost-adresse
d. Legg til medsøkjar
 
3. Velje barnehage
a. Ønska oppstartsdato
b. Barnehagar i prioritert rekkefølge
c. Plasstype
 
4. Andre opplysningar
a. Morsmål
b. Opptakskriterier 
c. Dokumentasjon 
d. Andre relevante opplysningar
 
5. Kontrollskjema
a. Kontroll av opplysningar i søknad
b. Innsending av søknad
 
Når søknad er sendt får du stadfesting på epost. 
 
Sjå meir her om korleis du søkjer: