Visma føresettportalen

Føresette brukar føresettportalen til:

 • Søke om permisjon frå undervisinga, skuleskyss eller redusert foreldrebetaling
 • Søke, seie opp eller endre SFO-plass
 • Følgje med på fråvær, merknadar, digitale spørjeskjema og dokument, samtykke, vurderingar og karakterar. 
 • Sende/lese meldingar
 • Sjå kva faggrupper og faglærarar eleven har. 
 • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærar/skulen
 • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og føresette er rett

Innloggingslenkje til føresettportalen

Her er lenkje til temahefte med informasjon om korleis du brukar føresettportalen.

Appen Min Skule - Føresette

Den daglege kontakten mellom skule og heim går via appen Visma Min skole.

Føresette brukar appen til:

 • Melde frå til skulen om fråvær (ikkje permisjonar). 
 • Dagleg kontakt med skulen: sende og motta meldingar til/frå kontaktlærar, skuleleiing eller andre tilsette på skulen til barnet ditt. Appen opnar og for å sende/motta gruppemeldingar.
 • Sjå når eleven er tilstades på skulen/SFO
 • Sjå og svare på samtykke
 • Sjå og svare på vurderingar
 • Sjå og svare på digitale spørjeskjema og dokument

Appen finns både på Google Play og i App Store.  

Her er lenkje til temahefte med informasjon om korleis du brukar appen.

Nedlasting av app