Parkering skilt 376.2

I Sogndalsfjøra har me fleire parkeringssoner vist med skilt 376.2.  Det betyr at parkering er forbode i dei områda. Sjå Skiltforskrifta §8.

Dersom ein passerer eit skilt om parkeringssone er det gjeldande heilt til ein køyrer forbi eit skilt som opphevar parkeringssona. I Fjøra har me tre store parkeringssoner i tillegg til fleire mindre soner.

Desse sonene er sett opp for å forenkle køyrevilkåra, og å redusere mengde skilt i sentrum. Alternativet er ofte ekstremt mange regulerande skilt som gjeld for små areal. 

Desse skilta viser at ein kjem inn i - eller ut av - ei parkeringssone.

 

Easypark - oversikt over parkeringssoner og takstgrupper

Easypark langtidsparkering